Service       
Salgsside

Industri     
Bankvæsen

Værdi
Uafklaret

Tilbage til transaktioner

Rådgav Handelsbanken i forbindelse med salget af den danske forretning til Jyske Bank

Salget af den danske forretning følger Handelsbankens offentliggørelse i oktober 2021 om at udtræde fra det danske marked med henblik på at fokusere på bankens primære markeder som inkluderer Sverige, Norge og Storbritannien

Den 20. juni 2022 meddelte Handelsbanken at der var indgået en aftale om salg af den danske forretning til Jyske Bank. Salget er som sædvanlig betinget af myndighedsgodkendelse og forventes afsluttet i løbet af fjerde kvartal 2022

Salget omfatter både private og erhvervsmæssige kundeforhold, 43 filialer og ca. 600 medarbejdere. Aktiverne som overdrages, udgør ca. DKK 70 mia. per 31 marts 2022, mens købsprisen vil baseres på nutidsværdien af nettoaktiverne på datoen for overdragelse samt en præmie på ca. DKK 3,0 mia.

Handelsbankens danske forretning blev grundlagt i 1992 og er siden da vokset organisk, understøttet af opkøbene af Midtbank og Lokalbanken. I dag har Handelsbanken mere end 130.000 kunder med udlån og indlån på hhv. DKK 66 mia. og DKK 36 mia.

Jyske Bank er blandt de største banker i Danmark med 3.200 ansatte fordelt på et landsdækkende netværk bestående af 80 filialer samt gruppe- og specialist funktioner i Silkeborg og Storkøbenhavn