Service       
Købsside

Industri     
Foodservice

Værdi
Ikke offentliggjort

Tilbage til transaktioner

Rådgav Kirkbi i forbindelse med deres investering i Euro Cater

KIRKBI er Kirk Kristiansen familiens holding og investeringsselskab, der blandt andet ejer 75% af LEGO-gruppen. KIRKBIs mission er at sikre en bæredygtig fremtid for familiens ejerskab i LEGO® brandet for fremtidige generationer

Euro Cater er en ledende engrosforhandler i fødevareservice sektoren i Danmark og Sverige med en omsætning på omkring DKK 8 mia. Euro Cater leverer fødevareprodukter til HoReCa markedet, kantiner og den offentlige sektor. Virksomheden har omkring 2,100 ansatte fordelt på 15 afdelinger i Danmark og 16 afdelinger i Sverige.

Ledelserne i Euro Cater og KIRKBI har indgået aftale om et fælles fremtidigt ejerskab af Euro Caterkoncernen. KIRKBIs medejerskab gør det muligt for ledelsen at erhverve den ejerandel på 35 %, som siden 2013 har tilhørt Intermediate Capital Group (ICG). KIRKBIs investering i Euro Cater sker i form af præferenceaktier, som gør det muligt for ledelsen at bevare og styrke den hidtidige ejerstruktur, der udgør en hjørnesten i koncernens positive udvikling gennem mere end 35 år. Samtidig giver partnerskabet med KIRKBI ledelsen mulighed for øget fleksibilitet i relation til den langsigtede udvikling af koncernens aktiviteter